Hafnarmál

Liður í verkefninu Vestfirðingar er skipun starfshópa um tilgreinda málaflokka til að meta styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri í viðkomandi málaflokki. Niðurstöður vinnunnar verða m.a. nýttar til undirbúnings íbúafunda. Starfshóparnir er samstarfsnefnd til ráðgjafar og veita upplýsingar fyrir mat á stöðu málaflokksins og mögulega sýn til framtíðar í sameinuðu sveitarfélagi.

 

Starfshópur um hafnarmál:

Staða hafna í sveitarfélögunum verði rýnd og metið hvaða áhrif sameining sveitarfélaganna hefði á þróun málaflokksins og helstu verkefni og áskoranir kortlögð. Framtíðarsýn í hafnamálum er mikilvægur þáttur í ferlinu. Þar með talið nauðsynleg uppbygging og þjónusta við fiskeldi.

Minnisblað starfshópsins